Hudební obor | Taneční obor | Výtvarný obor | Literárně-dramatický obor

Morkovice

 

Místo poskytující vzdělávání nebo školské služby Morkovice

 

17. listopadu 140

768 33 Morkovice-Slížany

Telefon: 571 118 378

Mobil: 728 338 307

E-mail: morkovice@zuskm.cz

ludik.vojtech@zuskm.cz

Fotogalerie akcí školy: www.zusmorkovice.rajce.idnes.cz

 

Pobočka Základní umělecké školy Kroměříž v Morkovicích se nachází od roku 2009 v druhém patře krásně opravené budovy bývalého kláštera.

Základní umělecká škola, dříve Lidová škola umění, zde v Morkovicích byla založena v roce 1968. Pobočku navštěvuje okolo 170 žáků a vedoucím pobočky je od září roku 2010 Vojtěch Ludík. Žáci mají možnost vybrat si z hudebního, výtvarného a tanečního oboru.

Vyučující:

Ludík Vojtěch Dis. - zobcová flétna, žesťové nástroje, NoH

Stýskalíková Dana - klavír

Juřenová Veronika - zpěv

Mgr. Krejčiřík Vít - klavír, bicí, korepetice

Mgr. Komínková Petra - výtvarný obor

Vaculík Milan - kytara, el. kytara

MgA. Žitníková Vendula - taneční obor

Vašáková Luďka - housle

Ženatá Radka - klarinet, zobcová flétna

BcA. Bajerová Petra - zobcová flétna, fagot

Zapletalová Martina - housle

Mgr., Bc. Sobotková Marie - klavír, korepetice

Bubeníček Marek - el. klávesy

MgA. Mlčoch Radek – hoboj, zobcová flétna, kytara

 

Žáci, navštěvující naši školu, mají možnost během školního roku vystoupit na nejrůznějších třídních besídkách, koncertech či jiných vystoupení, na kterých mohou prezentovat své umění. Mají také možnost zúčastnit se během roku např. zájezdu na divadelní představení, naučného koncertu či výletu, který je odborně zaměřen. Naše škola pořádá v Morkovicích a okolí před Vánocemi koncerty učitelů, bývalých a současných žáků, dále pak předvánoční koncerty, vystoupení pro domov důchodců v Pačlavicích a benefiční koncert. V jarních měsících uskutečňujeme výchovné koncerty pro okolní základní i mateřské školy, na nichž mohou děti oslovit naši vystupující žáci s doprovodným programem, a poté v měsíci květnu mají děti možnost přijít k zápisu na naši školu. Školní rok zakončujeme absolventským a závěrečným koncertem.


Činnost pobočky ZUŠ v Morkovicích znamená velké kulturní obohacení jak pro žáky, tak pro celou veřejnost.