Hudební obor | Taneční obor | Výtvarný obor | Literárně-dramatický obor

Talentové zkoušky pro školní rok 2018/2019

Talentové zkoušky pro taneční obor, výtvarný obor a literárně - dramatický obor se budou konat v pondělí 11. června 2018 a v úterý 12. června 2018.
Talentové zkoušky pro hudební obor se uskuteční ve středu 13. června 2018, ve čtvrtek 14. června 2018 a v pátek 15. června 2018.

Náplň (požadavky) pro přijímání uchazečů:

Hudební obor ověření hudebního sluchu a rytmického cítění
(zpěv písně, opakování tónů, vytleskání rytmu)
Taneční obor pohybové schopnosti, hudební sluch, rytmické cítění
Výtvarný obor výtvarné cítění, cit pro linii, tvar a barvu, 2 - 3 domácí práce vítány
Literárně - dramatický obor prověření hereckých předpokladů, přednes básničky

 

Obsah přestupové zkoušky u Zápisu do ZUŠ, pokud jde o přestup z jiné ZUŠ:

Hudební obor
Zpěv: Technické cvičení (např. brumendo), lidová píseň, umělá píseň
Sborový zpěv: Technické cvičení (např. brumendo), lidová píseň, umělá píseň
Hra na klavír: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na varhany: libovolná skladba
Hra na klávesy: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na akordeon: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na kytaru: Stupnice s akordy , etuda (J.Sagreras, F.Carulli, M.Carcassi, M.Giulliani,
F.Sor), přednes dle vlastního výběru žáka
Hra na el. nebo basovou kytaru: Stupnice s akordy, etuda, přednes dle vlastního výběru
Dřevěné dechové nástroje: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Žesťové dechové nástroje: Stupnice s akordy, etuda, přednes
Hra na cimbál: Stupnice s akordy, etuda, přednes?
Hra na bicí: Rytmická stupnice ve 4/4 taktu, čtvrťová nota= 60 na malý buben-
čtvrťové noty, osminové noty, trioly, šestnáctinové noty, sextoly.
Dynamika ve 4/4 taktu, čtvrťová nota=60 na malý buben – v p, mf, f, a zpět.

Výtvarný obor: předložit výtvarnou práci z posledního ročníku
Taneční obor: základní gymnastické prvky, základní prvky z klasické taneční techniky a technik současného tance
Literárně-dramatický obor: mluvený projev dle výběru (přednes básně, přednes prózy nebo dramatický výstup