Hudební obor | Taneční obor | Výtvarný obor | Literárně-dramatický obor

Pedagogičtí zaměstnanci

 

Ředitelka MgA. Křivánková Ivona
Zástupci ředitele Bc. Nepožitek Jiří
Ing. Jurtík Pavel
Hudební obor
Akorden
vedoucí Surýnková Zdeňka

Jablunková Šárka
Sedlářová Michaela


Klávesové nástroje
vedoucí Šón Milan

Bakala Robert, dipl.um

Bubeníček Marek

Gregor Petr
Gregor Rudolf
Jablunková Šárka


Dechové nástroje dřevěnné
vedoucí Krpcová Dagmar
BcA. Bajerová Petra

Bubeníčková Šímová Zdenka

Gajdík Petr

MgA. Gajdíková Hana

Gregor Petr

Ludík Vojtěch, dis.

PaedDr. Majdová Jarmila

Mgr. Milotová Jana

MgA. Mlčoch Radek

Rolinková Petra

Salvadori Irena

Sedlářová Michaela

Surýnková Zdeňka

Ženatá Radka


Klavír
vedoucí Kučerová Jitka

Budíková Jitka

Mgr. Krejčiřík Vít

Kučera Jiří

Mgr. Mačudová Gabriela

Muchová Dagmar
Mgr. Obručová Lenka
Pospíšil Michal

Mgr., Bc. Sobotková Marie

Stýskalíková Dana

Šebestíková Anna
Těšík Pavel

Mgr. Vacková Irina

ArtD., Mgr. Vaitová Mária

Mgr. Voňková Lenka

BcA. Vymlátilová Daniela

Mgr. Zahradníčková Helena

Zonová Barbora
BcA. Zonová Eva
Varhany
Mgr. Voňková Lenka
Strunné nástroje
vedoucí Mgr. Jurčíková Martina
Bc. Holcová Kateřina

Kolařík Ondřej
Matuška Martin

Vaculík Milan


Smyčcové nástroje
vedoucí Šebestíková Emílie

Gajdošová Jitka
Bc. Hovorková Jena

Koutný Luděk

Mgr. Křivánek Václav
Matuška Martin

MgA. Nikl Pavel

Mgr. Vacková Irina

Vašáková Luďka
Zapletalová Martina


Zpěv
vedoucí Šrůtková Markéta

Mgr. Novotná Jana
Juřenová Veronika

Koutný Luděk
Mgr. art. Řezáčová Emílie
Mgr. Doubravová Lenka
Zonová Kateřina


Žesťové nástroje
vedoucí Šón Milan

Beran Rudolf
Bubeníček Marek

Gajdík Petr
Gregor Rudolf

Ludík Vojtěch, dis.

Hudební teorie
vedoucí Mgr. Mačudová Gabriela


Literárně-dramatický obor
vedoucí Mgr. Konečná Petra
Ing. Jurtík Pavel


Taneční obor
vedoucí MgA. Koutná Karla
Koutná Veronika

MgA. Žitníková Vendula


Výtvarný obor
vedoucí Mgr. Wiesner Jiří

PaedDr. Kučerová Monika

Mgr. Kulhavá Kamila

Mgr. Bartušková Petra